PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Ash 643 48 81 PokemonBR
2 JAiR_BoLSoNaRO 621 35 20 PokemonBR
3 Pilico 620 20 55 PokemonBR
4 Yakamura - Uchiha 599 30 62 PokemonBR
5 Tahn kench 565 40 2 PokemonBR
6 Bleck Witter 521 0 2 PokemonBR
7 Itachi - Uchiha 503 43 12 PokemonBR
8 GbrlLTibia 490 53 4 PokemonBR
9 Donatello 488 52 17 PokemonBR
10 Mysays 477 42 0 PokemonBR