PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Ash 789 52 113 PokemonBR
2 JAiR_BoLSoNaRO 762 39 23 PokemonBR
3 Pilico 736 61 78 PokemonBR
4 Stonsh 708 50 8 PokemonBR
5 Tahn kench 647 66 29 PokemonBR
6 KinG Wiz 637 76 12 PokemonBR
7 Quirio of Hell 625 73 3 PokemonBR
8 ReyD 622 71 6 PokemonBR
9 Itachi - Uchiha 602 63 29 PokemonBR
10 Behemoth 600 23 21 PokemonBR