PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Bleck Witter 521 0 4 PokemonBR
2 Gold Of Fire 520 71 3 PokemonBR
3 Sasuke - Uchiha 519 67 22 PokemonBR
4 Donatello 511 52 18 PokemonBR
5 KinG Wiz 508 72 2 PokemonBR
6 lord 478 68 0 PokemonBR
7 Carsys 478 66 1 PokemonBR
8 e o brabo 456 5 3 PokemonBR
9 Gângster 454 57 4 PokemonBR
10 AdrianoRM 453 35 0 PokemonBR